Pojďte si vybudovat vlastní skalku

Hned zpočátku si http://www.enviweb.cz/110011 musíte uvědomit, že každá skalka má být součástí celé zahrady a zasazené skalničky i okrasné traviny by měly vypadat jako náhodné porosty, které jsou ve volné přírodě. Také by se nemělo používat velké množství kamenů, někdy méně kamenů lépe zapadne do celkové kompozice vaší zahrady a nebudou připomínat odloženou hromadu stavebního materiálu. Vaše kroky při výstavbě skalky musí být nenásilné a měly by vždy působit přirozeně. Nezapomeňte, že jsou kvalitně vybudované skalky inspirací pro Skvělý domov, vaše přátelé i kolemjdoucí, pokud je skalka viditelnái z okolních prostorů. Kameny zapouštíme do země, a to tak, že ostré části kamenů jsou v zemi. Rozkvetlá skalnička.jpgV zemi je umístěná přibližně jedna třetina kamene. Pořád si opakujte a zároveň kontrolujte, aby vaše ukládání kamenů napodobovaly jejich uložení v přírodě. Pokud se jedná o výsadbu rostlin tak, nejen suchomilné alpinky, ale také i vlhkomilné rostliny můžete použít. To tehdy, pokud použijete oblé kameny či valouny z potoků a řek, popřípadě je můžete získat v štěrkovnách, kde ty větší kusy pracovníci vyhazují při třídění. U rostlinek si zjistěte, zda potřebují vápenitou půdu nebo kyselou. Do té první můžete přidat staré otlučené omítky a do kyselé, přidejte lesní hrabanku a rašelinu. Připravujte půdu velmi opatrně, ať rostlinkám neublížíte. A vlastně, kdy nejlépe vysazovat skalničky? Asi na jaře, kdy se všude prodávají v květináčích různé druhy skalniček, a to i tržištích.Barevné netřesky na skalce.jpg Jaké druhy rostlinek je možné například zasadit? Takže pro vlhkomilnou skalku z oblých kamenů to mohou být prvosenky, pryskyřníky, upolíny a různé druhy kosatců, pro kyselou půdu můžeme využít lewisii, vřes a zakrslé azalky, pro vápenitou půdu koniklec, různobarevné netřesky, rozchodník. Nesmíte zapomenout, že půdorys skalky by neměl být při výstavbě ve formě pravidelných geometrických obrazců, jako jsou kruhy a čtverce, ale měl by být ve volném přirozeném stavu. K dominantám skalky mohou patřit i okrasné traviny, jako jsou kostřavy, pěchavy a také do skalky zasazený jehličnan, který má sloupovitý vzrůst, jako je tis sloupovitý.