Není to jen slovo nebo obrázek


Jste zaÄínající podnikatel? Chcete uskuteÄnit první obchodní prezentaci své firmy? RozhodnÄ› nezapomeňte na registraci ochranné známky své firmy. Slovo nebo grafické oznaÄení Vaší firmy si budou zákazníci a spotÅ™ebitelé už napořád spojovat s VaÅ¡imi produkty nebo službami, které nabízíte. Není to jen slovo nebo grafické zpracování VaÅ¡eho loga. Je to právo duÅ¡evního vlastnictví, kterým zabráníte zneužívání jména Vaší firmy. A v případÄ› nutnosti se můžete svého práva domáhat podle zákona.

Zaregistrujte ji

S registrovanou ochrannou známkou získáte duÅ¡evní bohatství, které Vám nikdo nemůže vzít. Ostatním firmám zabráníte, aby VaÅ¡e produkty nebo služby, které nabízíte, napodobovali nebo prodávali pod stejnou nebo zamÄ›nitelnou znaÄkou. Na trhu budete jediní. Pokud tuto registraci neprovedete, pak věřte, že veÅ¡keré prezentace Vaší firmy a investice, které do prezentací vložíte, nebudou splňovat Vámi urÄený obchodní cíl. Firmy budou kupovat produkty od jiných firem v domnÄ›ní, že jsou to produkty VaÅ¡e. VaÅ¡e zisky pak nebudou adekvátní VaÅ¡im výdajům.
 

Posted in Nezařazené